Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Rock 'N' Roll Children - Chronicles

Rock 'n' roll children is a greek tribute band to R.J. Dio.This CD includes some great moments of this great group and released by greek Metal Hammer.This one is from my personal copy and includes the covers.I hope you like it!!!

Rock 'N' Roll Children - Chronicles

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου