Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Music Legacy Presents - Knightmare (Turk)

Knightmare is a turkish metal band.They had released one demo and one LP.Both are very good releases!This collection includes both releases.Thanks the original uploaders.I hope you like it!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου