Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Armored Dawn - Promo

Armored Dawn is a metal band from Brazil.This promo released with greek Metal Hammer magazine.Rip it from my copy and has front back cover.I hope you like it!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου