Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Villagers Of Ioannina City (VIC) - Promo 2010

Villagers Of Ioannina City aka VIC is a folk rock greek band.They mix rock music with greek folk sounds.They have released a promo and a LP.In this post we have the greek Metal Hammer 's edit of "Promo 2010".This is from my personal copy and has the back and front cover.I hope to enjoy it!

Villagers Of Ioannina City (VIC) - Promo 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου