Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Music Legacy Presents Battle Beast - The Early Years

Battle Beast is a metal band from Finland.You can find more infos about this great band here , here , here and here .In this collection includes all demos of the band ,from early years with Nitte Valo on vocals.Thanks the original uploader for this gems!I hope you like it!!!


Music Legacy Presents  Battle Beast - The Early Years

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου