Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Music Legacy Presents - Kim Sixx

Kim Sixx (real name Lone Jensen) is a heavy metal female singer.She had released two demos and one single with his band "Kim Sixx" in 80s.She died in 90s(R.I.P.).For more infos check here and check their video here . In this collection includes whole discography of the band.I hope you like it!


Music Legacy Presents - Kim Sixx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου