Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Music Legacy-Presents Necromandus

Necromandus was a rock/hard rock band from UK which created in late 60s.Great band,supported by Iommi,but he never released nothing official until almost 20 years after their split.For more infos check here, here and here .In this collection includes the whole discography of this great band.I hope you like it!

Discography:Orexis of death(includes all 4 versions on this collection),Necrothology,Live 1973,Live 1972(bootleg)

Music Legacy-Presents Necromandus
                                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου